Klachtenprocedure PEVEKIMA Chauffeurstrainingen

PEVEKIMA Chauffeurstrainingen stelt alles in het werk om ervoor te zorgen, dat u als klant de beste behandeling krijgt en het best haalbare product. Het kan echter altijd een keer voorkomen, dat u niet tevreden bent over een onderdeel van onze dienstverlening. Aangezien wij de tevredenheid van u als klant heel belangrijk vinden heeft PEVEKIMA Chauffeurstrainingen een klachtprocedure. Hier vindt u de manier waarop wij met klachten omgaan.

Klachten kunt u sturen naar:

PEVEKIMA Chauffeurstrainingen
t.a.v. de directie
Lange Reep 22
4891 VH Rijsbergen

Of naar:

info@pevekima-chauffeurstrainingen.nl

Klachtenprocedure

  • U stuurt uw klacht naar PEVEKIMA Chauffeurstrainingen t.n.v. de directie of via de mail naar  info@pevekima-chauffeurstrainingen.nl
  • Na ontvangst wordt uw klacht geregistreerd. U krijgt binnen een termijn van vijf werkdagen de bevestiging van ontvangst, waarna de klacht direct in behandeling genomen wordt.
  • De functionaris die uw klacht behandelt, neemt contact op met degene binnen PEVEKIMA Chauffeurstrainingen die bij de klacht betrokken is en verzamelt zo de nodige informatie.
  • De functionaris die uw klacht behandelt, neemt binnen 14 dagen, na bevestiging van uw klacht, contact met u op, om nadere informatie te verkrijgen over uw klacht.
  • Binnen 21 dagen, na bevestiging van uw klacht, is alle informatie verzameld en nemen wij contact met u op om de afhandeling en conclusie toe te lichten.
  • Naar aanleiding van dit gesprek worden de conclusies en afhandeling op papier gezet en naar u verzonden. Binnen een 7 dagen versturen wij deze schriftelijke bevestiging.
  • Bent u het niet eens met de uitslag van de procedure? Dan bent u ten alle tijden vrij om hier tegen in beroep te gaan via de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland- West- Brabant

Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld.