Bescherming Persoonsgegevens

Als je je als cursist of klant bij PEVEKIMA Chauffeurstrainingen aanmeldt, dan wil je, dat we goed met je persoonlijke gegevens omgaan. We doen er alles aan om jouw privé- gegevens ook echt privé te houden. Mocht je de indruk hebben dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op, je kan een mail sturen naar info@pevekima-chauffeurstrainingen.nl

PEVEKIMA Chauffeurstrainingen slaan je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database.
We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wat willen we van je weten?

Voor- en achternaam              
Voor het aanmelden bij de exameninstanties, zodat jij ook echt diegene bent die examen mag afleggen en dat je uren voor
je vakbekwaamheid, code 95 ook correct worden geregistreerd, hebben we je volledige voornaam en achternaam nodig.
Natuurlijk gebruiken we je naam om uitnodigingen, certificaten en facturen te sturen.

Roepnaam
Het is wel heel onpersoonlijk om, hey jij daar in de klas of in de lesauto te roepen

Geboortedatum
Voor het aanmelden bij de exameninstanties, zodat jij ook echt diegene bent die examen mag afleggen en dat je uren voor je vakbekwaamheid, code 95 ook correct worden geregistreerd, hebben we je geboortedatum nodig.

BSN nummer 
Voor het aanmelden bij exameninstanties of instanties die subsidies uitkeren, is het mogelijk dat, voor de correcte registratie, je bsn nummer ingevuld dient te worden.

Kandidaatsnummer                
Het kan voorkomen dat je bij een exameninstantie al bekend bent en dat je een kandidaatsnummer hebt gekregen. Om je nogmaals aan te kunnen melden, bij dezelfde exameninstantie, is het mogelijk om gebruik te maken van je kandidaatsnummer.

Diploma- of certificaatnummer
Het kan voorkomen dat je bij een exameninstantie al bekend bent en dat je een kandidaatsnummer hebt gekregen. Om je nogmaals aan te kunnen melden, bij dezelfde exameninstantie, is het mogelijk om gebruik te maken van je kandidaatsnummer.

Adresgegevens
Zodat we ook weten, waar we uitnodigingen, certificaten en facturen naar toe kunnen sturen. Of dat we weten op welk adres we je kunnen ophalen bij de autorijlessen

Telefoonnummer
Als we je telefoonnummer hebben, dan kunnen we je bereiken als je te laat dreigt te komen bij een autorijles of cursus. Of deze bevestigen via whatsapp of per sms.

E-mailadres                             
Als je per mail contact met PEVEKIMA Chauffeurstrainingen opneemt, dan mailen we je terug en zo delen we met elkaar de afspraken die we maken of mailen we je de gevraagde informatie. Ook kunnen we je mailadres gebruiken voor het versturen van uitnodigingen en offertes.

Foto
Als je geslaagd bent voor het behalen van een rijbewijs, dan willen we dit graag delen d.m.v. een foto met een stukje tekst op Facebook te plaatsen. Wij plaatsten dit, alleen als je hiermee akkoord gaat. Dit wordt mondeling afgesproken.

Wil je, de foto laten verwijderen, dan kan dit binnen 24 uur, door een mail te sturen naar info@pevekima-chauffeurstrainingen.nl

 

 

Om je goed van dienst te zijn, kan het voorkomen dat wij niet, een cursus in onze cursusagenda hebben staan, die je graag zou willen volgen.
Met jouw toestemming informeert PEVEKIMA Chauffeurstrainingen bij andere opleiders, naar de gewenste cursus.
Alleen met jouw toestemming meldt PEVEKIMA Chauffeurstrainingen je aan bij de andere opleider en gebruiken we alleen de noodzakelijke persoonlijke
gegevens die nodig zijn om de aanmelding correct te laten verlopen. Ook andere opleiders hebben dan je voor- , roep- en achternaam, geboortedatum,
eventueel kandidaatsnummer, bsn-nummer, diploma- of certificaatnummer en adresgegevens nodig.

Wij verwerken je persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de examen en subsidie aanvragen.
En voor onze belastingaangifte.

Wij nemen geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Namen, adres- en factuurgegevens worden, zolang nodig is voor de Belastingdienst bewaard.
Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om, eventuele toestemming voor de
Gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of naar een
ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
Bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar; info@pevekima-chauffeurstrainingen.nl

 

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.